Học phí và các chính sách hỗ trợ tài chính

Chế độ miễn giảm phí nhập học và học phí cho sinh viên quốc tế

Từ năm 2018, Chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh người nước ngoài du học tự túc của trường Đại học Quốc tế Sapporo được thiết lập. Ngoài Chế độ miễn giảm phí nhập học và học phí dành cho du học sinh nước ngoài du học tự túc (Miễn giảm du học sinh) cho du học sinh đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra, trường còn có Chế độ miễn giảm đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài du học tự túc (Miễn giảm đặc biệt), tiếp tục miễn giảm phí nhập học và học phí cho sinh viên có thành tích ưu tú.

Miễn giảm du học sinh

1. Điều kiện miễn giảm

Du học sinh người nước ngoài du học tự túc sẽ nhập học, hoặc đang theo học hệ Đại học chính quy của trường Đại học Quốc tế Sapporo; và đang có hoặc dự định sẽ có tư cách lưu trú “Du học”; và được trường công nhận là sinh viên gặp khó khăn trong học tập vì lý do tài chính, hoặc có ý chí phấn đấu, vươn lên trong học tập.

2. Số lượng và tỉ lệ miễn giảm

Miễn giảm đặc biệt: Hệ Đại học loại I, Hệ Đại học loại II

1. Điều kiện miễn giảm

Miễn giảm đặc biệt: Hệ Đại học loại I, Hệ Đại học loại II áp dụng cho du học sinh du học tự túc sẽ nhập học, hoặc đang theo học hệ Đại học chính quy tại trường Đại học Quốc tế Sapporo; và có tổng điểm các kỳ thi sau xếp thứ hạng cao: Kỳ thi Tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) – tổng điểm môn Tiếng Nhật (Nghe hiểu, Đọc hiểu, Nghe – Đọc hiểu), bài luận, và các môn tổng hợp, Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT), các kỳ thi khác (TOEFL, TOEIC), và điểm đánh giá trong kỳ thi phỏng vấn do trường tổ chức. Thời gian miễn giảm là 1 năm, và sẽ tổ chức xét duyệt hằng năm.

2. Số lượng và tỉ lệ miễn giảm

So sánh phí nhập học và học phí

Bảng so sánh phí nhập học và học phí giữa sinh viên thông thường và sinh viên thuộc diện Miễn giảm du học sinh, Miễn giảm đặc biệt: Hệ Đại học loại I và Hệ Đại học loại II

Phí nhập học và học phí hệ Cao học

Xét duyệt miễn giảm đối với du học sinh người nước ngoài du học tự túc sẽ nhập học, hoặc đang theo học hệ Cao học chính quy của trường Đại học Quốc tế Sapporo; và đang có hoặc dự định sẽ có tư cách lưu trú “Du học”; và được trường công nhận là sinh viên gặp khó khăn trong học tập vì lý do tài chính, hoặc có ý chí phấn đấu, vươn lên trong học tập.