Thông tin tuyển sinh

Tư cách dự tuyển

Thí sinh đáp ứng tất cả các điều kiện 1 đến 3 dưới đây.

1. Có quốc tịch nước ngoài; đã có hoặc đủ điều kiện xin cấp tư cách lưu trú “Du học” sau khi nhập học.

2. Đáp ứng một trong các điều kiện a) ~ b) dưới đây.

a) Đã dự Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản cho sinh viên quốc tế (EJU) do Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản tổ chức, hoặc Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) và đạt đủ điểm chuẩn được ghi dưới đây.

b) Được công nhận có đủ khả năng học tập tại trường.

Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản cho sinh viên quốc tế (EJU) Tiếng Nhật 200 điểm trở lên
(Tổng điểm Đọc hiểu, Nghe hiểu và Nghe ‒ Đọc hiểu)
Phải dự thi một trong các kỳ thi lần thứ nhất hoặc lần thứ hai của hai năm trước năm nhập học hoặc kỳ thi lần thứ nhất của một năm trước năm nhập học.
Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) N2 trở lên Phải dự thi một trong các kỳ thi lần thứ nhất hoặc lần thứ hai của hai năm trước năm nhập học hoặc kỳ thi lần thứ nhất của một năm trước năm nhập học.

3. Các điều kiện dự tuyển khác, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn tuyển sinh”

2024年度外国人留学生入学試験日程(日本国内での受験)

特別選抜・編入学 願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日
1期 2023年11月20日(月)
~12月6日(水)
本学/東京 12月16日(土) 12月22日(金) 2024年1月31日(水)
2期 2023年12月22日(金)
~1月10日(水)
本学/東京 2024年1月20日(土) 2024年1月31日(水) 2024年2月16日(金)
3期 2024年1月29日(月)
~2月9日(金)
本学/東京 2024年2月17日(土) 2024年2月24日(土) 2024年3月8日(金)
秋入学 2024年7月8日(月)
~7月19日(金)
本学 8月3日(土) 8月9日(金) 8月30日(金)
大学院 願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日
前期 2023年11月20日(月)
~12月6日(水)
本学 12月16日(土) 12月22日(金) 2024年1月31日(水)
後期 2024年2月13日(火)
~2月19日(月)
本学 3月2日(土) 3月8日(金) 2024年3月30日(土)
秋学期 2024年7月8日(月)
~7月19日(金)
本学 8月3日(土) 8月9日(金) 8月30日(金)

※秋学期は観光学研究科、スポーツ健康指導研究科のみ

2024年度外国人留学生入学試験日程(日本国外での受験)

試験会場 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日
ミャンマー(ヤンゴン) 2023年9月19日(火)
~9月29日(金)
10月14日(土) 11月1日(水) 2024年1月16日(火)
中国(瀋陽)
マレーシア
ベトナム
ミャンマー(ヤンゴン)
2023年11月20日(月)
~12月1日(金)
12月16日(土) 12月22日(金) 2024年1月31日(水)

2024年度外国人留学生入学試験日程(渡日前入学)

願書受付期間 合格発表 入学手続締切日
春学期 2023年11月6日(月)
~12月1日(金)必着
2023年12月22日(金) 2024年1月31日(水)
秋学期 2024年5月27日(月)
~7月12日(金)必着
2024年8月9日(金) 2024年8月30日(金)

Campus Guide(PDF)

出願書類ダウンロード

【特別選抜(外国人留学生入学)出願書類】

【特別選抜(外国人留学生 渡日前入学)出願書類】

【編入学(外国人留学生入学)出願書類】

【大学院(外国人特別選抜入学)出願書類】